loading

Rose Love Soap玫瑰香皂效果分享区

  10 Mar 2018

Rose Love Soap玫瑰香皂效果分享区

看顾客分享效果分享区:

胸前背后痘痘减少

 

小孩蚊子疤印

皮肤美白:

腋下美白

    

   

腋下异味去除+美白

         

 

大腿内侧美白

     

 

 

颈项+背后痘痘都减少~腋下美白~异味去除

     

私密美白~紧实·

     

脸都可以洗~

 

  Message Us